Uiterste datum voor aanmeldingen (lees meer)

Datum: 1 april 2021


De uiterste aanmelddatum voor nieuwe leerlingen in het voortgezet onderwijs wordt verplaatst van 1 maart naar 1 april 2021. U kunt uw zoon/dochter nu tot uiterlijk 1 april aanstaande aanmelden bij de school van uw keuze. Leerkrachten in groep 8 krijgen met dit uitstel extra tijd om het schooladvies voor leerlingen in groep 8 te onderbouwen. Door het volgen van thuisonderwijs ontstaat geen goed beeld van wat leerlingen echt kunnen. De vraag rijst of de afgenomen toetsen ook een reëel beeld geven van de capaciteiten van een leerling. Leerkrachten in groep 8 vragen daarom meer tijd en ruimte om een volledig schooladvies te formuleren.

De Veluwse Onderwijsgroep vindt het van groot belang dat het schooladvies leidt tot een kansrijk advies voor iedere leerling. Om die reden is de uiterste aanmelddatum bij scholen voor het voortgezet onderwijs nu met vier weken verlengd. Meer informatie is te vinden op de website van de VO-raad: https://www.vo-raad.nl/nieuws/deadline-vaststellen-schooladvies-voor-po-uitgesteld-naar-15-maart