In het eindexamenprogramma geschiedenis voor havo 5 en vwo 6 wordt aandacht besteed aan de Koude Oorlog. In de jaren ’50 van de vorige eeuw legde de NAVO in het kader van de afschrikking van de Sovjet-Unie een IJssellinie aan. Bij inundatie kon aan beide zijden van de IJssel een strook water van 15 kilometer breedte gerealiseerd worden.

Naast de barrière van het water werden er ook vele bunkers aangelegd en luchtafweergeschut opgesteld. Leerlingen kregen op vrijdag 3 februari een rondleiding door dit landschap. Een hoogtepunt van de rondleiding was een bezoek aan het noodhospitaal. De excursie bracht de Koude Oorlog dichter bij de leerlingen.