Vanmiddag ontvangen de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) meer informatie over de gang van zaken voor de aankomende weken.