Activiteiten Deelraad Overgangsnormen en PTA Studiekeuze Verlof

Juni

04-06-2018 t/m 08-06-18 Topweek 3
04-06-2018 Galafeest examenleerlingen
05-06-2018 Excursie Xanten klas G1 en G2
06-06-2018 Excursie naar Kröller Muller kunstleerlingen havo 4 en vwo 4
06-06-2018 Kennismakingsmiddag nieuwe brugklasleerlingen
06-06-2018 Presentatiedag kunstklas 2 en voorstelling voor ouders op school
07-06-2018 Excursie Wilgenweard klas 2
07-06-2018 Presentatiedag kunstklas 3 en voorstelling voor ouders op school
08-06-2018 Excursie Batavia en Nieuwland klas 1
13-06-2018 Examenuitslag (eerste tijdvak)
13-06-2018 Tussen 12.00 en 13.00 uur alle examenleerlingen worden gebeld over de examenuitslag
13-06-2018 Om 14.00 uur uitreiking voorlopige cijferlijst aan alle geslaagden
14-06-2018 Voor 10.00 uur opgave herkansing
18-06-2018 t/m 22-06-18 SE 1 mavo 3
18-06-2018 Bijeenkomst klankbordgroep leerlingen
19-06-2018 Bijeenkomst klankbordgroep ouders
20-06-2018 t/m 27-06-18 Toetsweek 1 klas 2
20-06-2018 t/m 27-06-18 Toetsweek 2 klas 3 havo en vwo
21-06-2018 t/m 28-06-18 Toetsperiode 4 havo 4, vwo 4 en 5
25-06-2018 Herkansing mavo 3
27-06-2018 t/m 04-07-19 Toetsperiode 4 havo 4, vwo 4 en 5
28-06-2018 t/m 29-06-18 Taaldorp klas 2
29-06-2018 Examenuitslag (tweede tijdvak)
29-06-2018 Reservedag toetsperiode 4
29-06-2018 Sportdag bovenbouw
29-06-2018 WON-ochtend vwo 5
29-06-2018 Tweede presentatieavond kunstklas 1 voor ouders

Juli

02-07-2018 t/m 06-07-18 Maatschappelijke Stage mavo 3
02-07-2018 t/m 04-07-18 Beroepenstage en WON-activiteit vwo 4
03-07-2018 Diplomauitreiking mavo
04-07-2018 Diplomauitreiking havo
05-07-2018 Diplomauitreiking vwo
13-07-2018 Uitreiken rapport
16-07-2018 t/m 24-08-18 Zomervakantie