Verlof

Activiteiten Deelraad Overgangsnormen en PTA Studiekeuze Verlof

Verlof

We gaan er vanuit dat je dokters-, tandarts- en orthodontistbezoekjes zoveel mogelijk buiten schooltijden plant. Lukt dat niet dan kunnen je ouders verlof aanvragen. Dat moeten ze minstens één dag van tevoren doen (tenzij het om een onverwachte spoedafspraak gaat).

Let op! Je krijgt geen verlof als je tijdens het verlof een (tussen)toets mist.

>> Je ouders kunnen hier verlof aanvragen.