Deelraad en Ouderraad

Jaaragenda Jachtlaan 108 Deelraad en ouderraad Overgangsnormen en PTA Studiekeuze Verlof

Deelraad en Ouderraad

De deelraad

De deelraad (DR) is een vertegenwoordiging van medewerkers, ouders en leerlingen van het Christelijk Lyceum. Zij overleggen met de directie over allerlei beleidszaken, bijvoorbeeld op onderwijskundig, financieel en organisatorisch gebied. De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp dat besproken wordt, adviesrecht of instemmingsrecht.

De DR vergadert een aantal malen per jaar. Deze vergaderingen zijn grotendeels openbaar, dus voor iedereen toegankelijk.

De deelraad van het Christelijk Lyceum bestaat uit de volgende personen:

 • dhr. R. Reezigt – voorzitter
 • mw. L. van Rijn – secretaris
 • mw. V. Burger – medewerker
 • mw. A. Jones – medewerker
 • mw. L. van der Veen – medewerker
 • dhr. M. Woudsma – medewerker
 • dhr. G. Hensen – ouder
 • dhr. R. van Kessel – ouder
 • mw. J. de Ridder – ouder
 • mw. J. Saberi – leerling
 • dhr. R. van de Berg – leerling

klik hier om het jaarverslag 2017-2018 te bekijken

Medezeggenschapsraad CVO

Naast de deelraad is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (MR CVO). In de MR CVO zitten afgevaardigden van de drie Christelijke scholen voor voortgezet onderwijs uit Apeldoorn: het Christelijk Lyceum, Sprengeloo en de Heemgaard. Vanuit onze deelraad zijn twee leden afgevaardigd in de MR CVO: dhr. R. Reezigt en dhr. M. Woudsma. Daarnaast zitten in de MR CVO namens het Christelijk Lyceum dhr. M. Derksen als ouder en dhr. K. Müller als leerling.