Deelraad en Ouderraad

Jaaragenda Jachtlaan 108 Deelraad en ouderraad Overgangsnormen en PTA Studiekeuze Verlof

Deelraad en Ouderraad

De deelraad

De deelraad (DR) is een vertegenwoordiging van medewerkers, ouders en leerlingen van het Christelijk Lyceum. Zij overleggen met de directie over allerlei beleidszaken, bijvoorbeeld op onderwijskundig, financieel en organisatorisch gebied. De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp dat besproken wordt, adviesrecht of instemmingsrecht.

De DR vergadert een aantal malen per jaar. Deze vergaderingen zijn grotendeels openbaar, dus voor iedereen toegankelijk.

De deelraad van het Christelijk Lyceum bestaat uit de volgende personen:

 • dhr. R. Reezigt – voorzitter
 • mw. L. van Rijn – secretaris
 • mw. V. Burger – medewerker
 • mw. A. Jones – medewerker
 • mw. L. van der Veen – medewerker
 • dhr. M. Woudsma – medewerker
 • dhr. G. Hensen – ouder
 • dhr. R. van Kessel – ouder
 • mw. J. de Ridder – ouder
 • mw. J. Saberi – leerling
 • dhr. R. van de Berg – leerling

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Naast de MR is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zitten afgevaardigden van de drie Christelijke scholen voor voortgezet onderwijs uit Apeldoorn: het Christelijk Lyceum, Sprengeloo en de Heemgaard. Vanuit onze MR zijn twee leden afgevaardigd in de GMR: dhr. R. Reezigt en dhr. Woudsma. Daarnaast zitten in de GMR namens het Christelijk Lyceum dhr  R. van Embden als ouder en dhr. K. Müller als leerling.

klik hier om het jaarverslag 2017-2018 te bekijken.