Deelraad en Ouderraad

Jaaragenda Jachtlaan 108 Deelraad en ouderraad Overgangsnormen en PTA Studiekeuze Verlof

Deelraad en Ouderraad

De deelraad

De deelraad (DR) is een vertegenwoordiging van medewerkers, ouders en leerlingen van het Christelijk Lyceum. Zij overleggen met de directie over allerlei beleidszaken, bijvoorbeeld op onderwijskundig, financieel en organisatorisch gebied. De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp dat besproken wordt, adviesrecht of instemmingsrecht.

De DR vergadert een aantal malen per jaar. Deze vergaderingen zijn grotendeels openbaar, dus voor iedereen toegankelijk.

De deelraad van het Christelijk Lyceum bestaat uit de volgende personen:

 • dhr. R. Reezigt – voorzitter a.i.
 • mw. L. van Rijn – secretaris
 • mw. V. Burger – medewerker
 • mw. A. Jones – medewerker
 • mw. L. van der Veen – medewerker
 • dhr. M. Woudsma – medewerker
 • dhr. G. Hensen – ouder
 • dhr. R. van Kessel – ouder
 • mw. J. de Ridder – ouder
 • mw. J. Saberi – leerling
 • dhr. R. van de Berg – leerling

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Naast de MR is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zitten afgevaardigden van de drie Christelijke scholen voor voortgezet onderwijs uit Apeldoorn: het Christelijk Lyceum, Sprengeloo en de Heemgaard. Vanuit onze MR zijn 3 leden afgevaardigd in de GMR: dhr. R. Reezigt , dhr. Woudsma en mw. F.W. Meel-Buist. Daarnaast zitten in de GMR namens het Christelijk Lyceum dhr  R. van Embden als ouder en dhr. K. Müller als leerling.

klik hier om het jaarverslag 2016-2017 te bekijken.

Ouderraad

De ouderraad (OR) behartigt de belangen van leerlingen en is de schakel tussen ouders en de school. De OR is op de hoogte van ontwikkelingen op school, maar ook van ideeën en vragen van ouders. Met die informatie adviseert de OR de schoolleiding en de MR. Ook helpt de OR bij de organisatie van activiteiten van de school. Hebben ouders een probleem met de school? Dan kunnen zij terecht bij de OR.

De OR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een keer meepraten en/of meeluisteren? Dat kan! Meldt u dan wel van tevoren aan via het contactformulier hiernaast.

De ouderraad bestaat uit de volgende leden:

 • mw. Y. Bienfait-van Klingeren
 • mw. M. Burggraaf
 • mw. A. van Enck
 • mw. Y. van der Heide
 • mw. S. Metin
 • mw. M. van Raaijen

Klik hier voor het jaarverslag van de ouderraad van 2016-2017.