Identiteit

Christelijke Identiteit
Het Christelijk Lyceum is vanzelfsprekend een Christelijke school. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, dat vinden we belangrijk. We gaan eerlijk en open met elkaar om, we luisteren naar elkaar en veroordelen elkaar niet. Dit komt de sfeer op onze school zeer ten goede. Zowel leerlingen als medewerkers voelen zich snel thuis op onze school.

We starten iedere dag met een bezinningsmoment in de vorm van een dagopening in de klas. In zo’n dagopening is het gesprek rondom een bepaald thema, gebeurtenis of actualiteit belangrijk. We putten onder andere uit de thema’s en teksten uit Oase Magazine. Bij elk thema is rekening gehouden met een Bijbelse invulling, maar de inhoud is breed en in eigentijdse taal geformuleerd. Veel teksten zijn niet expliciet religieus maar grijpen terug op Bijbelse motieven.

Het vak levensbeschouwelijke vorming is een rode draad door alle leerjaren heen. We vinden het belangrijk dat je je eigen en andermans overtuigingen leert te herkennen en onder woorden weet te brengen. We leren je nadenken over je eigen levensvisie en te luisteren naar andermans visie. Je leert vooral om met begrip en respect met elkaars meningen om te gaan. Zelfreflectie, kritisch denken en compassie zijn kernwoorden.

Verder geven we uiteraard vorm aan onze Christelijke identiteit via onze vieringen (Kerst, Pasen, Pinksteren).

Waar staan we voor

We staan voor goed onderwijs! We behalen goede onderwijsresultaten, al jaren, en we leiden jongeren op tot burgers met voldoende zelfvertrouwen en zelfverantwoordelijkheid. We bieden goed onderwijs van hoge kwaliteit in een veilige sfeer. Dat is onze missie. We geven vorm aan burgerschapsonderwijs, waarbij veel aandacht uitgaat naar persoonsvorming en socialisatie.

Leren Centraal, dat is ook te lezen in ons schoolplan. We stellen het leren centraal en zien dit in de meest brede zin: leerlingen leren, collega’s leren, leren in kennis en kunde, als persoon in vorming, in de maatschappij van de toekomst.

Een drietal kernwaarden bepaalt onze houding en gedrag: ambitie, betrokkenheid en verantwoordelijkheid. We leggen de lat voor de ander én onszelf hoog, we voelen ons verbonden met het werk dat we doen en ons onderwijs daagt uit tot zelfkennis, -sturing en –verantwoordelijkheid voor onszelf en de ander.

We vinden het ook belangrijk om ieders talenten zo goed mogelijk te benutten en verder ontwikkelen. Je talenten zijn je immers niet voor niets gegeven. Je kunt in de eerste drie leerjaren uiting geven aan je talenten via één van de vier talentklassen: Sport-, Kunst- Bèta+ of Spaans.

Speerpunten

 • We geloven onze missie te bereiken via volgende speerpunten, zijnde onze visie:
  1. Iedere leerling & collega wordt gekend als individu
  2. Het onderwijs is voor iedere leerling & collega uitdagend
  3. Talent van iedere leerling & collega wordt optimaal benut
  4. Iedere leerling & collega zit op de juiste plek
  5. Iedere leerling & collega voelt zich veilig

  We beloven:
  • Goed onderwijs, via gepersonaliseerd leren en loopbaanleren
  • Hoge kwaliteit, via kwaliteitszorg en profilering
  • Goed werkgeverschap via professionalisering en persoonlijk leiderschap.In ons schoolplan ‘Leren Centraal’ kun je er meer over lezen.

Leerlingenstatuut

Een leerlingenstatuut verduidelijkt de rechten en plichten van leerlingen. Als leerling en ouder kun je in situaties terechtkomen waarbij je je afvraagt wat je rechten en plichten zijn en wat je van de school mag verwachten. In het leerlingenstatuut vind je antwoorden op deze vragen.

Begin van het schooljaar wordt het leerlingenstatuut besproken in een klankbordbijeenkomst met leerlingen. Mogelijk wordt het leerlingenstatuut dan nog aangepast.

Veluwse Onderwijsgroep

Het Christelijk Lyceum maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep. Dit samenwerkingsverband bestaat uit drie stichtingen: SKVOAO (het Veluws College), SKPOOV (vijftien katholieke basisscholen en één school voor katholiek speciaal basisonderwijs) en stichting CVO Apeldoorn (De Heemgaard, Sprengeloo en Christelijk Lyceum).

De scholen delen een gemeenschappelijk servicebureau en hebben hetzelfde college van bestuur.
De algemeen directeur voortgezet onderwijs voert de directie over het Veluws College en de scholen van CVO Apeldoorn.

 

Directeur voortgezet onderwijs

dhr. Tjeerd Biesterbosch
t.biesterbosch@veluwseonderwijsgroep.nl