Stichting Leergeld

De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst wil ervoor zorgen dat kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder ruim hebben, kunnen meegaan met schoolexcursies en schoolkampen. Deze buitenschoolse activiteiten (sport, dans, creatieve vorming, enz.) worden door de Stichting Leergeld geheel of gedeeltelijk bekostigd. De Stichting Leergeld helpt gezinnen uit de gemeente Apeldoorn en Voorst als het inkomen van de ouder(s) onder de 120% van het bijstandsniveau ligt en als het gaat om kinderen van 4 tot 18 jaar.

Contact
Op werkdagen is Stichting Leergeld telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer 085-047 17 74. Daarnaast is er dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur een inloopspreekuur. Stichting Leergeld is te bezoeken in de bibliotheek junior (in de kelder) aan de Vosselmanstraat 299 te Apeldoorn.

leergeldapeldoornvoorst@live.nl
www.leergeldapeldoornvoorst.nl

 

Tegemoetkoming schoolkosten

Heeft u kinderen van 12 tot 18 jaar? U kunt dan misschien kindgebonden budget krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Als u recht hebt op kindgebonden budget krijgt u bericht van de Belastingdienst.

Is uw kind 18 jaar en zit hij/zij op het voortgezet onderwijs? Dan kan uw kind in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor scholieren. Deze tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en eventueel een aanvullende toelage. De tegemoetkoming is een gift en gaat in vanaf het kwartaal na de achttiende verjaardag van uw kind. Ouders krijgen dan geen kinderbijslag meer. Vraag de tegemoetkoming schoolkosten tijdig aan bij DUO.

Schoolloket

Via Schoolloket kunt u snel en eenvoudig de ouderbijdrage voldoen, betalen voor leermiddelen en voor activiteiten waar een bijdrage aan verbonden is. Indien er een betaling van u verwacht wordt, krijgt u een mail met een link naar Schoolloket waarin wordt aangegeven dat er een artikel (betaling) voor u klaarstaat. Deze betaling kunt u via iDeal voldoen.

Aanmelden Schoolloket

De eerste keer dat u de website van Schoolloket bezoekt, wordt u gevraagd een wachtwoord in te voeren. Dit wachtwoord kunt u zelf bepalen. Het is belangrijk dat u dit wachtwoord onthoudt en voor uzelf houdt.

Bepaal en betaal

Wanneer u ingelogd bent in Schoolloket vindt u een webshop met daarin een overzicht van leermiddelen en activiteiten die de school uw zoon/dochter aanbiedt. Aan deze leermiddelen en activiteiten zijn kosten verbonden. U kunt aanvinken welke leermiddelen u wilt aanschaffen en aan welke activiteiten uw zoon/dochter deel gaat nemen. Nadat u uw keuze gemaakt heeft ontvangt u in uw mailbox een bevestiging van Schoolloket. Deze e-mail is tevens de factuur, die via een link direct betaald kan worden met iDeal. Het is ook mogelijk het bedrag over te maken onder vermelding van het betalingskenmerk. Na betaling is de aankoop van een leermiddel of de inschrijving van een activiteit definitief.

Bezoek de website van Schoolloket cl-apeldoorn.school-loket.nl

Vrijwillige ouderbijdrage

Naast het verzorgen van het reguliere onderwijs, bekostigd door de overheid, maakt het Christelijk Lyceum zich sterk voor een verdieping van het onderwijs. Hiervoor organiseren we jaarlijks diverse activiteiten met als doel de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen te bevorderen. Voor deze activiteiten vragen wij, mede uit het oogpunt van collectiviteit, een ouderbijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig. Wel doen we een zeer dringend beroep op de ouder de bijdrage te voldoen om het aangegeven doel te kunnen realiseren.

Voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt de ouderbijdrage € 50,00. Het bevoegd gezag en de ouders van de DR stellen jaarlijks in overleg de hoogte van de ouderbijdrage vast en bepalen waar de ouderbijdrage aan wordt besteed. De bestedingsdoelen van de ouderbijdrage zijn altijd een aanvulling op reguliere bestedingen uit de overheidsbijdrage.

Collectieve leerlingverzekering     €   3,50
Christelijke vieringen                       € 10,00
Veiligheid                                           €   2,50
Mediatheek/bibliotheek                 €   4,00
Schoolpas/foto’s                               €   6,50
Activiteiten ouderraad                    €   6,00
Culturele vorming                            €  10,00
Bijdrage diploma-uitreiking (solidariteitsbijdrage)  € 7,50

EXTRA BIJDRAGE

Voor deelname aan de Kunstklas, de Sportklas en de Bèta+klas vragen we een extra bijdrage van € 150,00. Hiervan betalen wij de extra kosten voor bijvoorbeeld de huur van accommodaties, aanschaf van extra materialen, vervoer, toegang tot voorstellingen en bij de Sportklas de kosten van het sportkamp. Deelname aan Spaans is gratis.

Lesmiddelen

Alle leerlingen krijgen een gratis leermiddelenpakket. Het Christelijk Lyceum biedt daarbij de service van een eigen leermiddelenfonds. Vanuit dit fonds wordt gezorgd voor een correcte samenstelling van het jaarlijks pakket van benodigde schoolboeken en materialen. Dit voorkomt dat je een verkeerd boek of een verkeerde druk van een boek aanschaft. Ook kun je bij een overstap binnen de school, of bij wijziging van het vakkenpakket, het leermiddelpakket snel aanpassen. De boeken in het leermiddelenpakket zijn nieuw of verkeren in goede staat. Het Christelijk Lyceum vraagt geen borg voor het leermiddelenpakket.

Meer informatie over het leermiddelenpakket, het ophalen en inleveren van je boeken, de eventuele kosten bij beschadigingen en het leermiddelenfonds, vind je op de website van de school. Ook ontvang je een brief waarin alles nog eens duidelijk wordt uitgelegd.

 

Bankrekeningnummer

Betalingen aan het Christelijk Lyceum die niet via Schoolloket kunnen plaatsvinden gaan via bankrekeningnummer
NL64 INGB 0650 0704 61 ten name van Stichting CVO Apeldoorn.
Vermeld bij betalingen altijd ouderbijdrage/excursie Christelijk Lyceum, het debiteurennummer en factuurnummer. Zijn deze gegevens niet bekend? Vermeld dan jouw naam, klas en welk artikel betaald wordt, anders weten wij niet voor wie en wat er betaald is.

 

Spaarsysteem

Je ouders kunnen deelnemen aan een spaarsysteem voor de reisweek in mavo 4, havo 4 en vwo 5. Zij ontvangen hierover informatie aan het begin van je schoolloopbaan bij ons. Op een later tijdstip met sparen beginnen kan natuurlijk ook. Je ouders kunnen dan contact opnemen met het secretariaat of een mail sturen naar schoolloket@christelijklyceum.nl

 

Stichting Leergeld

De Stichting Leergeld wil ervoor zorgen dat ook de kinderen uit gezinnen die het financieel minder ruim hebben, kunnen meedoen aan buitenschoolse activiteiten. Bijvoorbeeld sport, dans, creatieve vorming en schoolreisjes. Deze worden door de Stichting Leergeld geheel of gedeeltelijk bekostigd. De Stichting helpt als het inkomen lager is dan 120% van het bijstandsniveau en als het gaat om kinderen van 4 tot 18 jaar.

 

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst
Postbus 10081
7301 GB APELDOORN
06 126 75 159  (Elke dinsdag en donderdag telefonisch bereikbaar van 12.00 tot 15.00 uur)

info@leergeldapeldoornvoorst.nl
www.leergeldapeldoornvoorst.nl