Communicatie gescheiden ouders

Het contact tussen ouder en school loopt via de ouder bij wie de leerling in huis woont. Gescheiden ouders zijn volgens het Burgerlijk Wetboek verplicht om elkaar te informeren over belangrijke zaken rondom hun kind. Soms is de relatie tussen de ouders niet goed. Als de school hiervan weet, is deze verplicht beide ouders actief van informatie te voorzien. Beide ouders worden dan betrokken bij belangrijke beslissingen en ontvangen dezelfde informatie van de school.

Aanvullende afspraken

De niet-verzorgende ouder kan bij de directie een verzoek indienen om rechtstreeks door school geïnformeerd te worden. Dat verzoek dient schriftelijk ingediend te worden en voorzien te zijn van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. De verzorgende ouder wordt op de hoogte gesteld van de aanvraag van dit verzoek.

Ouderlijk gezag

Soms heeft maar één van de ouders gezag over het kind. De ouder zonder gezag heeft geen zeggenschap over het kind, maar wel recht op informatie. De school is verplicht informatie over het kind te geven als de ouder daar om vraagt. De ouder heeft geen recht op inzage in het dossier van zijn of haar kind, maar mag wel belangrijke informatie zien, bijvoorbeeld de schoolprestaties.

In uitzonderlijke gevallen mag de school weigeren om informatie te geven aan ouders. Bijvoorbeeld als er sprake is van een rechterlijke beschikking waarin staat dat het recht op informatie voor ouders is beperkt.

Informatie ouders

Met onze digitale nieuwskrant ‘Jachtlaan 108’ houden wij ouders op de hoogte van alles wat er op onze school speelt. De nieuwskrant verschijnt viermaal per jaar en staat op onze website.

Maandelijks worden ouders op de hoogte gebracht van alle praktische zaken via een nieuwsbrief.

Rapporten

Je krijgt in de brugklas tweemaal per jaar een rapport mee naar huis: vlak voor de kerstvakantie en aan het eind van het schooljaar.

In de bovenbouw is het schooljaar ingedeeld in vier periodes. De cijfers zijn in te zien via Magister. Alle leerlingen ontvangen aan het eind van het schooljaar een rapport.

 

Magister

Aan het begin van het schooljaar ontvang jij en je ouders ieder hun eigen inloggegevens voor Magister. Hiermee kun je via internet je huiswerk, cijfers en afwezigheid zien. Ook is het mogelijk om via een app je gegevens te bekijken.

Je ouders ontvangen ook inloggegevens, tenzij je 18 jaar of ouder bent. Dan moet jij beslissen of je ouders jouw gegevens mogen zien. Ouders kunnen zich alleen met hun eigen inloggegevens via Magister inschrijven voor de spreekavonden.

Voor problemen met Magister kunnen ouders/verzorgers contact opnemen met de applicatiebeheerder via magister@christelijklyceum.nl

 

 

 

Spreekavonden

Na het eerste en tweede rapport is er voor je ouders gelegenheid om met je docenten te spreken. Wanneer je ouders tussendoor een van je docenten willen spreken of hen iets willen vragen, kunnen ze altijd naar school bellen. De kans bestaat wel dat de docent aan het lesgeven is. Het berichtje van je ouders wordt dan aan hem of haar doorgegeven en de desbetreffende docent neemt zelf contact met hen op.

 

Ouderavonden

Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders van de onderbouwleerlingen een uitnodiging voor een kennismakingsavond onder leiding van de mentor. Ook voor de andere leerjaren organiseren we ouderavonden. Deze avonden zijn altijd van belang omdat hier onderwerpen aan bod komen als doorstroommogelijkheden, beroepskeuze, informatie rondom het examen en vervolgopleidingen. Je ouders ontvangen hiervoor altijd een uitnodiging.