Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders die willen meedoen en meedenken met de school. Zij zorgen ervoor dat de contacten tussen school en thuis zo goed mogelijk verlopen. De ouderraad vergadert ongeveer vier keer per schooljaar.  Ze geven adviezen aan de schoolleiding en ze zijn behulpzaam bij allerlei activiteiten en feestelijkheden. Door de ouderraad wordt ook ieder schooljaar een thema- avond georganiseerd. Bij vragen en problemen kunnen ouders ook bij hen terecht. De ouderraad is te bereiken via info@christelijklyceum.nl.

Lees hier meer over de ouderraad.

 

Deelraad

Ouders en leerlingen die zich bezig willen houden met het schoolbeleid, kunnen deel uitmaken van de Deelraad (DR). De DR bestaat uit drie ouders, twee leerlingen en zes personeelsleden. De DR is bevoegd om met de directie te spreken over alle aangelegenheden van de school. Bij belangrijke beslissingen van de directie is vooraf advies of instemming van de DR vereist. De DR vergadert een aantal malen per jaar. Deze vergaderingen zijn grotendeels openbaar, dus voor iedereen toegankelijk. De namen van de DR-leden staan op de website. Je kunt ook contact met hen opnemen via  e-mail: dr@christelijklyceum.nl.

Naast de DR bestaat er ook nog een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zitten afgevaardigden van het Christelijk Lyceum, Sprengeloo en De Heemgaard, omdat deze scholen bij de stichting CVO Apeldoorn zijn ondergebracht.

Klankbordbijeenkomsten

Je voelt je misschien heel betrokken bij de grote veranderingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd in zowel de onder- als de bovenbouw. Het Christelijk Lyceum stelt je mening zeer op prijs en wil graag van je weten hoe je denkt over alle ontwikkelingen. Daarom worden regelmatig leerlingen uitgenodigd om hun bevindingen en ervaringen te bespreken in een klankbordbijeenkomst.  We doen dit in de verschillende afdelingen in zowel de onderbouw als de bovenbouw.

Komend schooljaar zijn er ook weer klankbordbijeenkomsten voor ouders. We willen namelijk graag horen hoe u denkt over de (les)activiteiten en (onderwijs)ontwikkelingen op onze school. Een uitnodiging hiervoor volgt via de nieuwsbrief voor ouders.

 

 

Klachtenregeling

Als een aantal mensen samenwerkt, gaat er wel eens iets niet goed. Bijna altijd kan dat samen opgelost worden. Een heel enkele keer lukt dat niet. Wij vinden dat élk probleem, hoe vervelend ook, opgelost moet worden. Heeft u een klacht?
U vindt in onderstaand schema bij wie u terechtkunt.

KlachtVerwijzing naar
Situatie in een klasde mentor van uw kind
Een mentorde teamleider van het team waarin de mentor zit
Een docentde teamleider van het team waarin de docent zit
Een conciërgede adjunct-directeur die de aansturing conciërges in
zijn/haar portefeuille heeft
Een teamleiderde adjunct-directeur die de teamleider aanstuurt
Een adjunct-directeurde directeur/rector
Een directeur/rectorde algemeen directeur VO
Sanctie opgelegd door schooleerst de betreffende teamleider, daarna de schooldirectie
Roosterzakende adjunct-directeur die roosterzaken in zijn/haar portefeuille heeft
Verlofaanvragenhet infopunt
Rapporteneerst de betreffende teamleider, daarna de adjunct-directeur van de desbetreffende afdeling
Bevorderingeerst de betreffende teamleider, daarna de adjunct-directeur van de desbetreffende afdeling
Progr. Toetsing en Afsluitingeerst de teamleider van het examenjaar, daarna de adjunct-directeur bovenbouw havo of vwo
Ongewenste intimiteitenVertrouwenspersoon

Indien u bij de betreffende functionaris geen gehoor heeft gekregen, kunt u contact opnemen met de schooldirectie.

U kunt ook een klacht indienen bij de externe klachtencommissie:
Landelijke klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH  DEN HAAG
Tel: (070) 386 16 97
Email: info@kringenrechtspraak.org
www.gcbo.nl

Feestcommissie

Ben je een doener? Dan kun je vanaf klas 2 mooi meedoen in de feestcommissie (FeCo) met het organiseren van diverse schoolfeesten. Leuk voor jou, goed voor het Christelijk Lyceum.