Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders die willen meedoen en meedenken met de school. Zij zorgen ervoor dat de contacten tussen school en thuis zo goed mogelijk verlopen. De ouderraad vergadert ongeveer vier keer per schooljaar.  Ze geven adviezen aan de schoolleiding en ze zijn behulpzaam bij allerlei activiteiten en feestelijkheden. Door de ouderraad wordt ook ieder schooljaar een thema- avond georganiseerd. Bij vragen en problemen kunnen ouders ook bij hen terecht. De ouderraad is te bereiken via ouderraad@christelijklyceum.nl.

Lees hier meer over de ouderraad.

 

Medezeggenschapsraad

Ouders en leerlingen die zich bezig willen houden met het schoolbeleid, kunnen deel uitmaken van de medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit twee ouders, twee leerlingen en vier personeelsleden. De MR is bevoegd om met de directie te spreken over alle aangelegenheden van de school. Bij belangrijke beslissingen van de directie is vooraf advies of instemming van de MR vereist. De MR vergadert een aantal malen per jaar. Deze vergaderingen zijn grotendeels openbaar, dus voor iedereen toegankelijk. De namen van de MR-leden staan op de website. Je kunt ook contact met hen opnemen via  e-mail: mr@christelijklyceum.nl.

Naast de MR bestaat er ook nog een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zitten afgevaardigden van het Christelijk Lyceum, Sprengeloo en De Heemgaard, omdat deze scholen bij de stichting CVO Apeldoorn zijn ondergebracht.

Klankbordgroepen

Je voelt je misschien heel betrokken bij de grote veranderingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd in zowel de onder- als de bovenbouw. Het Christelijk Lyceum stelt je mening zeer op prijs en wil graag van je weten hoe je denkt over alle ontwikkelingen. Daarom worden regelmatig leerlingen uitgenodigd om hun bevindingen en ervaringen te bespreken in een klankbordgroep. Een klankbordgroep is een vertegenwoordiging van leerlingen, die regelmatig met de schoolleiding in gesprek gaat. We doen dit in de verschillende afdelingen in zowel de onderbouw als de bovenbouw.

Voor leerlingen op:
20 november 2017
19 juni 2018

Komend schooljaar zijn er ook klankbordgroepen voor ouders. We willen namelijk graag horen hoe u denkt over de (les)activiteiten en (onderwijs)ontwikkelingen op onze school.

Voor ouders op:
20 november 2017
19 juni 2018

 

Klachtenregeling

Als een aantal mensen samenwerkt, gaat er wel eens iets niet goed. Dan ben je het een keer niet met elkaar eens, of voel je je tekortgedaan. Bijna altijd kun je dat samen onderling wel oplossen. Een heel enkele keer lukt dat niet en is er een probleem. Op het Christelijk Lyceum vinden we dat élk probleem, hoe vervelend ook, opgelost moet worden. We kennen daarom op het Christelijk Lyceum drie klachtenregelingen, namelijk:

  • de regeling m.b.t. het onjuist toepassen van het leerlingenstatuut;
  • de regeling m.b.t. het examenbesluit;
  • de regeling m.b.t. overgangsregels en -normen.

 

Als een probleem niet op school opgelost kan worden, kun je naar de landelijke klachtencommissie gaan waar het Christelijk Lyceum bij is aangesloten. Deze commissie bestaat uit een aantal deskundigen. Alle informatie die je daar verder voor nodig hebt, krijg je natuurlijk op school.

 

Het adres van de landelijke commissie is:

Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag

(070) 38 61 697

mailto:info@gcbo.nl

 

FeCo en Finks

Ben je een doener? Dan kun je vanaf klas 2 mooi meedoen in de feestcommissie (FeCo) met het organiseren van diverse schoolfeesten. Leuk voor jou, goed voor het Christelijk Lyceum.