Online schoolgids

Alle info bij de hand

Onderwerpen

Onderwerpen

Expertisepunt print deze pagina

De mentoren, coördinator en vertrouwenspersonen zijn er om naar je te luisteren en je te helpen. Wanneer blijkt dat jij het beste geholpen bent met extra begeleiding of zorg, verwijzen zij je door naar de medewerkers van het Expertisepunt. In het Expertisepunt vind je het zorgteam van de school. Zij bespreken met jou wat jij nodig hebt aan extra ondersteuning en bekijken of dat op school ingezet kan worden. Meestal worden je ouders erbij betrokken. Aan het begin van het schooljaar krijg je hierover van je mentor informatie.
Het expertisepunt vind je in de G-vleugel.