Online schoolgids

Alle info bij de hand

Onderwerpen

Onderwerpen

Schoolarts print deze pagina

De schoolarts is een jeugdarts, gespecialiseerd in jouw leeftijdsgroep. Je hoeft dan ook niet zoveel uit te leggen; zij heeft aan een half woord genoeg om je goed te kunnen helpen en je advies te geven. De schoolarts valt onder de GGD. Haar voornaamste taak is preventieve onderzoeken doen. Alle leerlingen van het tweede leerjaar worden door de schoolarts of de assistente onderzocht. Jij en je ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging. Leerlingen uit andere klassen kunnen, als ze dat willen, zelf een afspraak maken. Onze schoolarts is mevrouw M. van Soest, telefoon (088) 443 30 00.