Online schoolgids

Alle info bij de hand

Onderwerpen

Onderwerpen

Vertrouwenspersoon print deze pagina

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor ouders, leerlingen of personeel bij meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld) binnen de schoolsituatie.

De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden gevonden, of dat de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent eventueel bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. Wanneer dat wenselijk of noodzakelijk is, verwijst de vertrouwenspersoon de klager ook door naar andere instanties, gespecialiseerd in opvang en nazorg.

Interne vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersonen bij ons op school zijn: Jenny van der Vlies en Sjoerd Bergambagt.

Externe vertrouwenspersoon

Daarnaast kunnen leerlingen en ouders contact opnemen met Gerard Dijkstra, de externe vertrouwenspersoon van de Veluwse Onderwijsgroep. Hij is bereikbaar via onderstaande contactgegevens:

Gerard Dijkstra
Buro Konfidi Vertrouwenspersonen
Anna Bijnsring 154
7321 HJ Apeldoorn
T: 06 55183368
info@konfidi.nl
www.konfidivertrouwenspersonen.nl