Online schoolgids

Alle info bij de hand

Onderwerpen

Onderwerpen

Medezeggenschapsraad print deze pagina

Ouders en leerlingen die zich bezig willen houden met het schoolbeleid, kunnen deel uitmaken van de medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit twee ouders, twee leerlingen en vier personeelsleden. De MR is bevoegd om met de directie te spreken over alle aangelegenheden van de school. Bij belangrijke beslissingen van de directie is vooraf advies of instemming van de MR vereist. De MR vergadert een aantal malen per jaar. Deze vergaderingen zijn grotendeels openbaar, dus voor iedereen toegankelijk. De namen van de MR-leden staan op de website. Je kunt ook contact met hen opnemen via  e-mail: mr@christelijklyceum.nl.

Naast de MR bestaat er ook nog een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zitten afgevaardigden van het Christelijk Lyceum, Sprengeloo en De Heemgaard, omdat deze scholen bij de stichting CVO Apeldoorn zijn ondergebracht.