Online schoolgids

Alle info bij de hand

Onderwerpen

Onderwerpen

Ongevallenverzekering print deze pagina

Alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, medewerkers, vrijwilligers) zijn verzekerd via de ongevallenverzekering. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door een eigen risico). Materiële schade (bijvoorbeeld een kapotte bril of fiets) valt niet onder de dekking.