Online schoolgids

Alle info bij de hand

Onderwerpen

Onderwerpen

Verzuimbeleid print deze pagina

Het Christelijk Lyceum heeft aandacht en zorg voor leerlingen die vaak of langdurig afwezig zijn wegens lichamelijke of psychische klachten. Daarvoor werken we samen met de schoolarts en de leerplichtambtenaar van de gemeente die beiden ook lid zijn van het Zorgadviesteam. Dit gebeurt met zorg voor en in het belang van de leerling. De werkwijze bij langdurig of frequent ziekteverzuim kun je vinden op onze website.

Schoolarts: mevrouw M. van Soest (m.vansoest@cjgapeldoorn.nl)
Leerplichtambtenaar: mevrouw A. Keur (a.keur@apeldoorn.nl)