De verloting heeft op 21 december tijdens de kerstmarkt plaatsgevonden en de uitslag is als volgt: Uitslag verloting Christelijk Lyceum

De prijzen kunnen opgehaald worden op de volgende tijdstippen:

8 januari tussen 13:00 en 14:00
10 januari tussen 13:00 en 14:00
12 januari tussen 13:00 en 14:00