Coronavirus

Het Christelijk Lyceum houdt alle informatie met betrekking tot het coronavirus op deze pagina bij. Er worden daarnaast ook regelmatig brieven verstuurd naar ouder(s)/verzorger(s) over de meest recente ontwikkelingen.

Net als u, voelen wij ons verantwoordelijk voor elkaars gezondheid en veiligheid. Als school zetten we veel stappen om de veiligheid voor uw zoon of dochter en onze medewerkers te waarborgen. Met het aantal coronabesmettingen in Nederland, kan het echter voorkomen dat een medewerker of leerling van onze school besmet raakt met het coronavirus. Op deze pagina vindt u informatie over eventuele coronabesmettingen op het Christelijk Lyceum.

Contactpersoon
Neem bij corona-gerelateerde vragen contact op met Ellen Steunenberg via 055 – 357 52 00 of via email [email protected]

Corona-gerelateerde klachten
De meest voorkomende corona-gerelateerde klachten zijn:
· Verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn.
· Hoesten.
· Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
· Kortademigheid/benauwdheid.
· Verhoging of koorts boven de 38 graden.

Heeft uw zoon of dochter een van deze klachten? Houd uw kind dan thuis en laat uw kind testen met een zelftest of bij de GGD.

Een positieve (zelf)test óf corona-gerelateerde klachten waarbij (nog) niet getest is?
Dan vragen wij u als volgt te handelen:

  • U meldt uw kind absent via Somtoday, hierbij geeft u als afwezigheidsreden “ZC” (Ziek door corona): deze reden kunt u gebruiken om te melden dat uw zoon/dochter thuis is in verband met een positieve (zelf)test óf vanwege corona-gerelateerde klachten waarbij (nog) niet getest is. Wij willen u verzoeken om bij uw melding altijd een begin- en einddatum te vermelden. Is de einddatum onbekend? Dan graag dagelijks vóór aanvang van de lesdag ziekmelden.
  • Uw kind informeert de nauwe contacten (langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand binnen 24 uur voor de positieve test) met het bijbehorende advies vanuit de GGD.
  • Het wordt aangeraden om na een positieve zelftest uw kind alsnog te laten testen bij de GGD.
  • Eventueel aanvullend advies dat de GGD aan uw kind geeft, is voor ons leidend. Wij nemen het specifieke advies als school integraal over, ook als blijkt dat het advies van de ene GGD anders is dan het advies van een andere GGD bij een eerdere besmetting.

Nieuwsberichten

Update 21 maart
In de week van 14-03 t/m 18-03 zijn er 56 “ZC” (Ziek door corona) meldingen gemaakt in Somtoday. Dit houdt in dat minstens 56 leerlingen positief getest zijn op corona.

Het kabinet heeft 15 maart 2022 besloten om de coronamaatregelen verder te versoepelen. Dat betekent concreet dat het advies om twee keer per week preventief te testen voor leerlingen per direct komt te vervallen. Wel is het verstandig om je gezondheid in de gaten te houden. Zelftesten zullen voorlopig nog wel aangeboden worden voor wie daar behoefte aan heeft.

Update 14 maart
In de week van 07-03 t/m 11-03 zijn er 56 “ZC” (Ziek door corona) meldingen gemaakt in Somtoday. Dit houdt in dat minstens 56 leerlingen positief getest zijn op corona. De nauwe contacten hebben het nadrukkelijke verzoek gekregen om gedurende vijf dagen na het nauwe contact een zelftest te gebruiken voor het naar school gaan. Voor overige leerlingen geldt nog steeds het advies om twee keer per week een zelftest te doen.

Update 7 maart
In de week van 21-02 t/m 25-02 zijn er 70 “ZC” (Ziek door corona) meldingen gemaakt in Somtoday. Dit houdt in dat minstens 70 leerlingen positief getest zijn op corona. De nauwe contacten hebben het nadrukkelijke verzoek gekregen om gedurende vijf dagen na het nauwe contact een zelftest te gebruiken voor het naar school gaan. Voor overige leerlingen geldt nog steeds het advies om twee keer per week een zelftest te doen.

De 1,5 meter afstandsmaatregel en de verplichting tot het dragen van een neusmondmasker is niet meer aan de orde. Indien een leerling of personeelslid het echter prettiger en veiliger vindt om voor zichzelf deze 1,5 meter afstand in acht te nemen of het neusmondmasker te dragen, wordt gevraagd dit te respecteren.

Update 21 februari
Vorige week zijn er 168 “ZC” (Ziek door corona) meldingen gemaakt in Somtoday. Dit houdt in dat minstens 168 leerlingen positief getest zijn op corona. De nauwe contacten hebben het nadrukkelijke verzoek gekregen om gedurende vijf dagen na het nauwe contact een zelftest te gebruiken voor het naar school gaan. Overige leerlingen krijgen nog steeds het advies om twee keer per week een zelftest te doen.

Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen de 1,5 metermaatregel en de mondkapjesplicht, vrijwel overal in de samenleving en daarbij ook op het Christelijk Lyceum.

Update 14 februari
Vorige week kregen we van 219 leerlingen het bericht dat zij positief getest waren op corona. De nauwe contacten hebben het nadrukkelijke verzoek gekregen om gedurende vijf dagen na het nauwe contact een zelftest te gebruiken voor het naar school gaan. Overige leerlingen krijgen nog steeds het advies om twee keer per week een zelftest te doen.

Update 7 februari
Vorige week kregen we van 200 leerlingen het bericht dat zij positief getest waren op corona. De nauwe contacten hebben het nadrukkelijke verzoek gekregen om gedurende vijf dagen na het nauwe contact een zelftest te gebruiken voor het naar school gaan. Overige leerlingen krijgen nog steeds het advies om twee keer per week een zelftest te doen.

Update 31 januari
Vorige week kregen we van 199 leerlingen het bericht dat zij positief getest waren op het coronavirus. De betreffende leerlingen zaten verspreid over alle 55 klassen. Vanwege de versoepelingen zijn vanaf woensdag 26 januari de nauwe contacten niet meer in quarantaine gegaan. Zij hebben het nadrukkelijke verzoek gekregen om vijf dagen na het nauwe contact een zelftest te gebruiken voor het naar school gaan. Vorige week hebben klas 1 en klas 2 zelftesten aangeboden gekregen tijdens de lessen. Vanwege de toetsweek heeft klas 3 en hoger een bericht ontvangen via Somtoday dat zij zelftesten konden ophalen in spreekkamer 2.

Update 24 januari
Vorige week kregen we van 53 leerlingen het bericht dat zij positief getest waren op corona. Het betrof leerlingen uit de volgende klassen: a1ab, hm1a, hv1b, h2bcd, hm2b, a2ac, m3ab, h3bcde, a3abc, m4c, h4bce, v4bcd, h5bd, v5acd, 6abcd. Wederom zijn er brieven verstuurd naar ouder(s)/verzorger(s) van de betreffende klassen. Daarnaast zijn de nauwe contacten conform de actuele richtlijnen in quarantaine gegaan.

Update 17 januari
In de eerste week na de kerstvakantie hebben alle leerlingen weer zelftesten aangeboden gekregen. Vorige week ontvingen we van vier collega’s en 40 leerlingen het bericht dat zij positief getest waren op corona. Betreffende leerlingen zitten hv1a, h2c, a2c, g2a, m3b, h3b, h3d, h3e, a3c, m4a, m4c, h4b, h4c, h4e, h4f, v4b, v4c, h5b, h5d, v5d, v6b en v6c. Ouder(s)/verzorger(s) van betreffende klassen zijn op de hoogte gebracht en nauwe contacten zijn in quarantaine gegaan conform de richtlijnen.