Coronavirus

Het Christelijk Lyceum gaat vanaf heden (13 oktober 2020) alle informatie met betrekking tot het coronavirus op deze pagina bijhouden. Er worden daarnaast ook regelmatig brieven verstuurd naar ouder(s)/verzorger(s) over de meest recente ontwikkelingen.

Net als u voelen wij ons verantwoordelijk voor elkaars gezondheid en veiligheid. Als school zetten we veel stappen om de veiligheid voor uw zoon of dochter en onze medewerkers te waarborgen. Met het stijgende aantal coronabesmettingen in Nederland, kan het echter voorkomen dat een medewerker of leerling van onze school besmet raakt met het coronavirus. Op deze pagina vindt u informatie over eventuele coronabesmettingen op het Christelijk Lyceum.

Contactpersoon
Neem bij coronagerelateerde vragen contact op met Gero Bruijnjé (teamleider) via 055 – 357 52 00.

Gezondheidsklachten
De meest voorkomende coronaklachten zijn:

  • Verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn.
  • (licht) hoesten.
  • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
  • Kortademigheid/benauwdheid.
  • Verhoging óf koorts boven de 38 graden.

Heeft uw zoon of dochter een van deze klachten? Houd uw kind dan thuis en laat uw kind testen bij de GGD.

Is uw kind positief getest? Dan vragen wij u als volgt te handelen:

  • Uw kind meldt de positieve uitslag aan de verantwoordelijke afdelingsleiding (coördinator, teamleider of conrector).
  • Het advies dat de GGD aan uw kind geeft, is voor ons leidend. Wij nemen het specifieke advies als school integraal over, ook als blijkt dat het advies van de ene GGD anders is dan het advies van een andere GGD bij een eerdere besmetting.
  • Uw kind informeert de nauwe contacten (langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand) met het bijbehorende advies vanuit de GGD.
  • Als school mogen we bovenstaande stappen niet zetten vanwege de privacy van uw kind. Het besmette kind of de ouders zijn dus verantwoordelijk voor het informeren van belanghebbenden.

Nieuwsberichten

Update 29 november
Vorige week (week 47) ontvingen we van 2 collega’s en van 14 leerlingen het bericht dat zij bij de GGD positief getest zijn op corona. De betreffende leerlingen zitten in h1a, h1b, hm1a, h2b, h2c, g2a, m4b, v4a, h5a, v5a en v6c. Ouders/verzorgers van de deze klassen zijn per brief geïnformeerd. Zij die twee dagen voorafgaand aan de klachten of test met deze besmette personen nauw contact hadden – en niet beschermd waren – zijn in quarantaine gegaan.

Update 22 november
Afgelopen week ontvingen wij van twee collega’s en zes leerlingen het bericht dat zij besmet waren met het coronavirus. Het betrof één leerling uit hm2a, één uit h2c, twee uit v4a, één uit h5d en één uit v6c. Ouders/verzorgers zijn per brief geïnformeerd. Nauwe contacten, die niet voldoende beschermd waren, zijn in quarantaine gegaan volgens de richtlijnen.

Update 15 november
Vorige week ontvingen we van drie collega’s en nul leerlingen het bericht dat zij bij de GGD positief getest waren op corona. Betreffende collega’s zijn conform de richtlijnen in quarantaine gegaan. Het wekelijkse gemiddelde van de afgelopen drie weken staat op vier besmette personen per week. In de derde CL-golf van eind maart/begin april 2021 lag het 3-wekelijkse gemiddelde op 12 besmettingen per week.

Update 8 november
We ontvingen afgelopen week van vier leerlingen het bericht dat zij positief getest waren op corona, respectievelijk uit h5a, h5b, h5c en v6b. Ouders/verzorgers zijn per brief geïnformeerd en nauwe contacten, die niet afdoende gevaccineerd waren, zijn conform de richtlijnen in quarantaine gegaan.

Update 1 november
In de week van de herfstvakantie zijn drie leerlingen positief getest op corona (één uit h1a, hv1a en g2a). Afgelopen week (week 43) kregen we van één medewerker en vijf leerlingen (één uit hm1b, h2b, h4b, v6a en v6b) door dat zij positief getest waren op corona. Allen door de GGD vastgesteld. Ouders/verzorgers zijn geïnformeerd en niet immune personen – die nauw contact waren – zijn in quarantaine gegaan.

Update 25 oktober
De week voor de herfstvakantie kregen we door dat een leerling (uit h1a) positief getest is op corona bij de GGD. Nauwe contacten, die niet immuun zijn, zijn in quarantaine gegaan. Ouders/verzorgers van deze klas ontvingen een brief.

Update 11 oktober
Afgelopen week ontvingen wij van drie leerlingen het bericht dat zij positief getest zijn op corona door de GGD (twee uit v6b en een uit h5b). Zij en de nauwe contacten, die conform het protocol van de VO-raad niet immuun zijn, zijn in quarantaine gegaan. Deze week krijgen leerlingen opnieuw zelftesten uitgedeeld door ROC studenten. Dit wordt voorlopig nog door de overheid van ons verwacht.

Update 4 oktober
Deze week ontvingen we geen bericht van leerlingen en collega’s waarbij corona was vastgesteld.

Update 27 september
Afgelopen week ontvingen we van drie leerlingen het bericht dat zij positief getest zijn op corona (alle drie uit h2b). Aangezien er in de afgelopen drie weken zeven leerlingen op rij in h2b zijn besmet met corona en er meerdere leerlingen als nauw contact in quarantaine moesten, is voor de mogelijkheid gekozen om in h2b de lessen hybride aan te bieden. Dit om leerachterstanden te voorkomen.

Update 20 september
Deze week kregen we van één collega en vier leerlingen het bericht dat zij positief getest zijn op corona: twee leerlingen in h2b, één leerling in m4b en één leerling in v5c. De ouders/verzorgers van v5c ontvangen ter informatie een brief, de anderen hebben reeds vorige week een brief ontvangen (vanwege eerdere besmettingen in dezelfde klas). Nauwe contacten die niet ‘immuun’ waren, zijn conform de richtlijnen van de VO-raad in quarantaine gegaan.

Update 13 september
Afgelopen week ontvingen wij van één collega en vier leerlingen (uit klas hv1c, h2b, m4a en m4b) het bericht dat zij bij de GGD positief getest waren op corona. Nauwe contacten (die nog niet immuun waren) zijn conform de richtlijnen in quarantaine gegaan.

Zelftesten voor in de vakantie 
Bij het inleveren van de boeken, hebben leerlingen twee zelftesten meegekregen. Eén zelftest om te gebruiken direct na terugkeer van vakantie in binnen- en buitenland en één om twee tot drie dagen later te gebruiken. Bij het ophalen van de nieuwe boelen, krijgen leerlingen vier zelftesten mee. Eén zelftest om te gebruiken vlak voor de terugkeer naar school, na de zomervakantie. En één test om twee tot drie dagen later te gebruiken in de eerste schoolweek. De overige twee zelftesten zijn voor de tweede schoolweek. 

Update 15 juli
In de periode van 5 juli tot en met 15 juli ontvingen we het bericht dat 6 leerlingen positief getest zijn op corona.

Update 2 juli
In de periode van 31 mei tot en met 2 juli ontvingen we van geen enkele leerling en medewerker het bericht dat zij positief getest zijn op corona. De derde golf op onze school ligt daarmee gelukkig ver achter ons. De 3e golf vond plaats van 22 maart en 9 april. Vanaf woensdag 26 mei hebben alle leerlingen één keer per twee weken vier zelftesten ontvangen om zichzelf preventief en risicogericht te testen.
Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/testen-onderwijs

Update 20 april
Er is één collega positief getest. Deze collega heeft niet met klachten op school rondgelopen en geen nauwe contacten gehad.

Update 12 april
Afgelopen week (5 t/m 9 april) ontvingen we van 14 leerlingen dat zij positief getest zijn op corona. De ‘nauwe contacten’ zijn zoals altijd direct in quarantaine gegaan. Inclusief de positief geteste leerlingen waren er deze week gemiddeld 30 leerlingen op een dag in quarantaine. De ‘overige contacten’, die volgens voorschrift van de landelijke pilot in aanmerking komen om getest te worden (en schriftelijk toestemming gaven), ontvingen een uitnodiging om zich te laten testen. In week 13 en week 14 zijn er in totaal 165 sneltesten afgenomen, allemaal gelukkig negatief.

Update 1 april
Deze week zijn 8 leerlingen positief getest op corona. De ‘nauwe’ contacten zijn direct in quarantaine gegaan. Alle ‘overige contacten’ die volgens het protocol van de landelijke pilot in aanmerking komen om getest te worden (en schriftelijk toestemming hebben gegeven), ontvingen een uitnodiging om zich te laten testen.

Update 29 maart
Afgelopen week (21 t/m 26 maart) ontvingen wij van 11 leerlingen het bericht dat zij positief getest zijn op corona. De ‘nauwe contacten’ zijn conform de RIVM-richtlijnen direct in quarantaine gegaan. Alle ‘overige contacten’, die volgens het protocol van de landelijke pilot in aanmerking komen om getest te worden (en schriftelijk toestemming hebben gegeven), ontvingen een uitnodiging om zich te laten testen. Bij 6 van de 11 positief geteste leerlingen was dit aan de orde. Alleen op woensdag is de teststraat niet in bedrijf geweest.

Update 22 maart
In week 11 (15 t/m 19 maart) ontvingen wij van tien leerlingen en één collega het bericht dat zij positief getest zijn op Corona. De ‘nauwe contacten’ zijn conform de RIVM-richtlijnen in quarantaine gegaan.

Update 9 maart
Vandaag is er één leerling positief getest.

Update 1 februari
Er is een leerling positief getest.

Update 11 januari
Er zijn twee leerlingen positief getest op Corona.

Update 7 januari
Er is een leerling positief getest. Beide leerlingen zaten al in quarantaine.

Update 8 december
Er zijn in totaal 8 leerlingen positief getest. De nauwe contacten worden geïnformeerd.

Update 7 december – deel 2:
Er zijn in totaal 26 leerlingen en 9 medewerkers positief getest op Corona. De directie heeft besloten om het onderwijs met ingang van dinsdag 8 december tot en met vrijdag 11 december volledig online te verzorgen.

Update 7 december
Vanaf vrijdag 4 december zijn 9 leerlingen en 3 medewerkers positief getest op Corona. De leerlingen die in quarantaine moeten zijn hierover geïnformeerd. Er is besloten om bij enkele klassen over te gaan op volledig afstandsonderwijs voor deze week. De GGD heeft ons niet geadviseerd om gehele klassen in quarantaine te zetten. Wij nemen echter het zekere voor het onzekere.

Update 3 december
Gisteren zijn twee leerlingen positief getest. De leerling heeft contact gehad met de GGD. De klasgenoten van deze leerling hoeven niet in quarantaine.

Update 30 november
Twee medewerkers zijn dit weekend positief getest op Corona. Eventuele nauwe contacten zijn door medewerker geïnformeerd. Gelukkig gaat het naar omstandigheden goed met beide medewerkers. Ook is afgelopen zaterdag een leerling positief getest. De GGD heeft het bron- en contactonderzoek uitgevoerd en de nauwe contacten geïnformeerd.

Update 26 november
Vandaag is er een leerling positief getest. De nauwe contacten worden geïnformeerd door de ouder.

Update 25 november
Vandaag zijn er twee personen positief getest op Corona. Een medewerker en een leerling. De nauwe contacten zijn inmiddels geïnformeerd.

Update 20 november
Vandaag is een leerling positief getest. De nauwe contacten zijn geïnformeerd door de leerling. Zij gaan in thuisquarantaine en zullen de lessen zoveel mogelijk via Teams volgen.

Update 18 november
Vandaag is een leerling positief getest op Corona. Deze leerling zat al geruime tijd thuis en is voor anderen op school niet besmettelijk geweest.

Update 17 november
Vandaag is een medewerker positief getest op Corona. De medewerker maakt het gelukkig naar omstandigheden goed.  De medewerker heeft na overleg met de GGD contact opgenomen met de personen die de dagen daarvoor in nauw contact met de medewerker hebben samengewerkt.

Update 13 november
Vandaag is één van onze medewerkers positief getest op Corona. Omdat de medewerker al in quarantaine zat en niet in nauw contact is geweest met leerlingen zijn verdere maatregelen niet nodig.

Update 10 november
Er zijn twee leerlingen waarbij het coronavirus is aangetoond. Beide leerlingen zijn afgelopen week niet op school geweest

Update 9 november 11.20 uur
Vandaag is er één leerling positief getest. Leerlingen die in quarantaine moeten zijn geïnformeerd.

Update 3 november 12.10 uur
Vandaag is er één leerling positief getest. Leerlingen die in quarantaine moeten zijn geïnformeerd.

Update 2 november
Vandaag is er één leerling positief getest. Leerlingen die in quarantaine moeten zijn geïnformeerd.

Update 29 oktober 14.45 uur
Vandaag is er één leerling positief getest. Leerlingen die in quarantaine moeten zijn rechtstreeks geïnformeerd.

Update 23 oktober 10.00 uur
Vandaag is er één medewerker positief getest. Er zijn geen verdere maatregelen nodig.

Update 19 oktober 16.00 uur
Vandaag is er één leerling positief getest. Leerlingen die in quarantaine moeten zijn rechtstreeks geïnformeerd.

Update 13 oktober 10.30 uur
Gisteren zijn er twee leerlingen en één medewerker positief getest. Leerlingen die in quarantaine moeten zijn rechtstreeks geïnformeerd.
Vervolgens zijn er geen aanvullende maatregelen nodig.