Medezeggenschapsraad en ouderraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een vertegenwoordiging van medewerkers, ouders en leerlingen van het Christelijk Lyceum. Zij overleggen met de directie over allerlei beleidszaken, bijvoorbeeld op onderwijskundig, financieel en organisatorisch gebied. De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp dat besproken wordt, adviesrecht of instemmingsrecht.

De MR vergadert een aantal malen per jaar. Deze vergaderingen zijn grotendeels openbaar, dus voor iedereen toegankelijk.

De MR van het Christelijk Lyceum bestaat uit de volgende personen:

 • dhr. Y. Oosterhoffvoorzitter
 • dhr. M. Nicolai – vice voorzitter
 • mw. G. Palm – secretaris
 • dhr. E. Jugo – medewerker
 • dhr. J. Pol – medewerker
 • dhr. A. Karagan – adviseur
 • dhr. M. Woudsma – afvaardiging GMR
 • mw. C. van de Kolk-Hansum – ouder
 • mw. A. Smits – ouder
 • dhr. G. Warburg – ouder
 • Marieke Stoop – leerling

Medezeggenschapsraad VOG

Naast de MR is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zitten afgevaardigden van de drie Christelijke scholen voor voortgezet onderwijs uit Apeldoorn: het Christelijk Lyceum, Sprengeloo en de Heemgaard. Vanuit onze deelraad is afgevaardigd in de GMR: dhr. M. Woudsma.

Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit ouders/verzorgers van leerlingen van de school en behartigt de belangen van leerlingen en is de schakel tussen ouders en de school. De OR is op de hoogte van ontwikkelingen op school, maar ook van ideeën en vragen van ouders. Met die informatie adviseert de OR de schoolleiding en de MR. Ook helpt de OR bij de organisatie van activiteiten van de school. Hebben ouders een probleem met de school? Dan kunnen zij terecht bij de OR.

De OR vergadert ongeveer vier keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een keer meepraten en/of meeluisteren? Dat kan! Meldt u dan wel van tevoren aan via het contactformulier hiernaast.

De ouderraad bestaat uit de volgende leden:

 • mw. R. Bruens
 • mw. B. Geerdinck
 • dhr. F. Geurts
 • mw. Y. Geurts
 • mw. P. van der Heijden
 • dhr. E.J. Pen
 • mw. S. Wijngaarden

Contact

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.