Inschrijven informatieavond voor ouders en leerlingen van groep 8 donderdag 9 maart 2023