Onderwijs op school (m.i.v. 8 maart)

Vanaf 8 maart kunnen de leerlingen weer minimaal één dag per week naar school. Om dit voor alle leerlingen mogelijk te maken is er een schema opgesteld. Dit schema (versie 1 d.d. 4 maart 2021) is hier te vinden.

Daarnaast is in deze brief te lezen hoe het onderwijs op school verder ingericht wordt.