Zelftesten voor in de vakantie

Bij het inleveren van de boeken, hebben leerlingen twee zelftesten meegekregen. Eén zelftest om te gebruiken direct na terugkeer van vakantie in binnen- en buitenland en één om twee tot drie dagen later te gebruiken. Bij het ophalen van de nieuwe boelen, krijgen leerlingen vier zelftesten mee. Eén zelftest om te gebruiken vlak voor de terugkeer naar school, na de zomervakantie. En één test om twee tot drie dagen later te gebruiken in de eerste schoolweek. De overige twee zelftesten zijn voor de tweede schoolweek.