Kernteam

Vanaf maart 2016 werken alle VO-scholen van het Samenwerkingsverband met een Kernteam. 

Wanneer de ondersteuningsmogelijkheden van de school niet toereikend blijken te zijn, kan een leerling ter bespreking ingebracht worden in het Kernteam. Het Kernteam overlegt eens per drie weken op school. 

Het Kernteam richt zich specifiek op leerlingen met een complexe hulpvraag. De verschillende deskundigen kunnen op meer terreinen tegelijkertijd ondersteuning en begeleiding bieden en problemen dus integraal aanpakken. Ouders moeten hiervoor toestemming verlenen. 

Het Kernteam komt driewekelijks bij elkaar en de Ondersteuningscoördinator is voorzitter.

Het Kernteam bestaat uit: 

  • CJG Jeugdarts; Martine van Soest 
  • Leerplichtambtenaar;
  • Schoolmaatschappelijk werker; Lis Buunk 
  • Ondersteuningscoördinator; Katinka Nieuwendijk