Deelraad

Ouders en leerlingen die zich bezig willen houden met het schoolbeleid, kunnen deel uitmaken van de Deelraad (DR). De DR bestaat uit drie ouders, twee leerlingen en zes personeelsleden. De DR is bevoegd om met de directie te spreken over alle aangelegenheden van de school. Bij belangrijke beslissingen van de directie is vooraf advies of instemming van de DR vereist. De DR vergadert een aantal malen per jaar. Deze vergaderingen zijn grotendeels openbaar, dus voor iedereen toegankelijk. De namen van de DR-leden staan op de website. Je kunt ook contact met hen opnemen via  e-mail: [email protected].

Naast de DR bestaat er ook nog een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zitten afgevaardigden van het Christelijk Lyceum, Sprengeloo en De Heemgaard, omdat deze scholen bij de stichting CVO Apeldoorn zijn ondergebracht.