Medezeggenschapsraad

Ouders en leerlingen die zich bezig willen houden met het schoolbeleid, kunnen deel uitmaken van de Medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit twee ouders, drie leerlingen en zes personeelsleden. De MR is bevoegd om met de directie te spreken over alle aangelegenheden van de school. Bij belangrijke beslissingen van de directie is vooraf advies of instemming van de MR vereist. De MR vergadert een aantal malen per jaar. Deze vergaderingen zijn grotendeels openbaar, dus voor iedereen toegankelijk. De namen van de MR-leden staan op de website. Je kunt ook contact met hen opnemen via  e-mail: [email protected].

Naast de MR bestaat er ook nog een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zitten afgevaardigden van alle middelbare scholen van de VOG.