Ondersteuning

Op het CL is er ondersteuning voor alle leerlingen. Dit is de basisondersteuning zoals afgesproken door het Samenwerkingsverband VO 25-05 voor alle scholen. De extra ondersteuning kan worden aangeboden door het Ondersteuningsteam in het Expertisepunt en is voor leerlingen met een grotere en/of complexere zorgvraag. De mentor of coördinator in samenspraak met ouders melden een leerling aan voor bespreking in het IZAT (Intern Zorg Advies Team). In het IZAT worden de aanmeldingen geanalyseerd en wordt beoordeeld of er binnen de basisondersteuning nog meer gedaan kan/moet worden of dat extra ondersteuning nodig is. Bekeken wordt welke ondersteuningsbehoeften de leerling heeft en welk lid van het ondersteuningsteam de leerling hierin kan ondersteunen. 

Een overzicht van de basis- en extra ondersteuning op het Christelijk Lyceum vindt u in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP).

In 2016 hebben we een Expertisepunt (EP) opgericht. Dit is een plek in school waar leerlingen opgevangen en begeleid kunnen worden. Het is een plek waar leerlingen hun rust kunnen pakken of in gesprek kunnen gaan met een medewerker van het Ondersteuningsteam wanneer zij daar behoefte aan hebben. Dit gebeurt nadat er afspraken gemaakt zijn met leerling en ouders. Tevens is het Expertisepunt een bundeling van kennis op het gebied van ondersteuning. Dit kunnen zowel interne- als externe deskundigen zijn. 

Collega’s, leerlingen en ouders kunnen in het EP terecht voor advies. 

 In het Ondersteuningsteam zijn werkzaam: 

  • Ondersteuningscoördinatoren onderbouw en bovenbouw; Katinka Nieuwendijk en Tiny Wiegersma ([email protected]
  • Orthopedagoog/GZ psycholoog; Tiny Wiegersma
  • Pedagogisch medewerker; Yvonne Booltink 
  • Schoolmaatschappelijk werker, Lis Buunk
  • Externe deskundigen zoals de Leerplichtambtenaar en de Jeugdarts CJG – zie Kernteam.