Opleidingen

Brugklas Gymnasium

In de eerste klas van het gymnasium maak je meteen al een begin met de klassieke opleiding. Heb je een brede belangstelling en kun je het niveau goed aan? Dan zit je in deze klas op de juiste plaats. In de eerste klas van het Da Vinci Gymnasium krijg je allerlei uitdagende, vakoverstijgende projecten.

Brugklas Atheneum

De atheneumbrugklas is bedoeld voor leerlingen met een vwo-advies die liever niet naar het gymnasium willen. In deze klas ga je dieper op de lesstof in dan in de combinatieklas havo/atheneum. Je gaat er ook wat sneller doorheen en daarom bieden we jou extra lesstof aan, die je vast zal interesseren. Bovendien heb je daar in het vervolg van je atheneumopleiding veel profijt van. In de brugklas van het atheneum krijg je al direct te maken met de WON-akademie.

Brugklas havo/atheneum

In de havo/atheneumbrugklas krijg je in de loop van het schooljaar steeds meer les op atheneumniveau. Je docenten weten dat je nog moet kiezen en dat je nog niet zeker weet of je uiteindelijk het atheneumniveau aankunt. We beoordelen de resultaten die je in dit jaar behaalt en aan de hand van de overgangsnormen wordt dan bekeken wat de beste opleiding voor jou is. Natuurlijk overleggen we met jou en met je ouders. Behaal je zeer goede cijfers, dan kun je zelfs nog overstappen naar de tweede klas van het gymnasium.

Brugklas Bewust!Havo

Kiezen voor havo zou eigenlijk bewust moeten gebeuren. Wij willen niet dat je toevallig op de havo terecht komt, omdat je het in de havo-mavo brugklas goed gedaan hebt, of omdat je in havo-vwo brugklas wat mindere cijfers hebt gehaald. Op het Christelijk Lyceum is er daarom een havo-brugklas, zodat jij al in groep 8 voor de havo kunt kiezen, omdat de opleiding je aanspreekt. Bewust havo dus.

Brugklas havo/mavo

Tijdens dit brugjaar werk je aan je leerdoelen waardoor je een goed overzicht krijgt van wat je al kunt en waar je nog aan moet werken. Daarnaast voeren we driehoeksgesprekken (ouders-leerling-mentor) om goed in beeld te krijgen hoe het met je gaat en welke doelen je jezelf stelt. Zie jij jezelf al werken met leerdoelen en het voortouw nemen bij de driehoeksgesprekken? Kies dan voor Route>Havo!
Na het eerste jaar kijken we samen met jou of je naar havo 2 of toch naar havo/mavo 2 gaat. Aan het einde van jaar 2 maak je ècht de definitieve keuze: wordt het havo of mavo?

Bovenbouw havo/vwo

Vanaf de vierde klas gymnasium, atheneum en havo komt een grotere nadruk te liggen op zelfstandig werken en leren. Deze werkwijze bereidt je goed voor op een vervolgstudie in het hoger beroepsonderwijs (hbo) of wetenschappelijk onderwijs (wo).

In de bovenbouw volg je een aantal verplichte vakken. Daarnaast kies je een van de volgende vier profielen:

  • Cultuur en Maatschappij
  • Economie en Maatschappij
  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek

Natuurlijk krijgen jij en je ouders hierover voldoende informatie. Om te bepalen welk profiel voor jou het meest geschikt is, overleg je in de derde klas met je ouders, docenten, decaan en mentor. In de vierde klas begin je al met het aanleggen van je examendossier. Je werkt dus al duidelijk toe naar het eind van je middelbare schoolopleiding. Havoleerlingen stromen na het examen vaak door naar het hoger beroepsonderwijs (hbo), de gymnasium- en atheneumleerlingen meestal naar het wetenschappelijk onderwijs (wo).

Bovenbouw Mavo

In de mavo begint de bovenbouw in de derde klas. Je kiest dan een pakket dat later in het mbo aansluiting geeft op een of meerdere van de volgende profielen:

  • Economie
  • Zorg en Welzijn
  • Techniek
  • Landbouw

Je decaan begeleidt je in de tweede klas bij deze keuze. Ook organiseren we voorlichtingsbijeenkomsten voor jou en je ouders. In de derde klas begin je met het aanleggen van je examendossier en werk je al duidelijk toe naar het eind van je middelbare schoolopleiding. Na het behalen van je mavodiploma kun je doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of naar de havo als je voldoet aan de toelatingscriteria. Ook hierover geven we je ruim van tevoren voldoende informatie