Passend Onderwijs

Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht. De Veluwse Onderwijsgroep maakt deel uit van Samenwerkingsverband VO 25-05. Binnen dit samenwerkingsverband bestaat de afspraak dat we iedere leerling een passende onderwijsplek bieden. Het uitgangspunt is; regulier onderwijs als het kan, speciaal onderwijs als het moet. Wanneer blijkt dat regulier onderwijs niet meer mogelijk is wordt er naar een passende plek in het voortgezet speciaal onderwijs gezocht.

Ouders kunnen hun kind aanmelden bij de school die hun eerste voorkeur geniet.

Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte bekijken we of de school in staat is de gewenste ondersteuning te bieden.

In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat de basisondersteuning en extra ondersteuning beschreven.