Pesten

Een van de uitgangspunten op onze school is dat we al onze leerlingen een veilig pedagogisch klimaat willen bieden waarin zij zich goed kunnen ontwikkelen en waarin maximale leerprestaties mogelijk zijn.

Lees hier ons anti-pestprotocol.