Rapporten

Je krijgt in de brugklas tweemaal per jaar een rapport mee naar huis: vlak voor de kerstvakantie en aan het eind van het schooljaar.

In de bovenbouw is het schooljaar ingedeeld in vier periodes. De cijfers zijn in te zien via Somtoday. Alle leerlingen ontvangen aan het eind van het schooljaar een rapport.