Veilige school

Het Christelijk Lyceum wil voor leerlingen en voor personeel een veilige school zijn. Daar voeren we actief beleid op en we meten regelmatig via enquêtes hoe iedereen de veiligheid ervaart.

Wij hanteren hierbij een aantal uitgangspunten:

  1. De school is actief in het scheppen van een veilig, pedagogisch klimaat waarbinnen pesten als onacceptabel gedrag wordt beschouwd.
  2. Pesten wordt als een probleem gezien door alle betrokken partijen: docenten, onderwijsondersteunend personeel, ouders en leerlingen.
  3. Docenten en onderwijsondersteunend personeel kunnen pesten signaleren en vervolgens duidelijk stelling nemen tegen het pesten.
  4. De school beschikt over een directe aanpak wanneer pesten de kop opsteekt ( er is een pestprotocol).
  5. De school ontplooit preventieve (les)activiteiten. In de week voor Pasen organiseren wij bijvoorbeeld de week van compassie, waarin onder andere aandacht is voor jezelf kunnen zijn, pesten en buitensluiten.
        Vanuit het schoolplan heeft het Christelijk Lyceum een protocol voor de veilige school opgesteld. Dit protocol hangt samen met het convenant ‘Veilige school’, een document van gemeente, justitie en de Apeldoornse scholen. Het Christelijk Lyceum wil zich inzetten voor de fysieke en psychische veiligheid van leerlingen en medewerkers. Dit protocol is dan ook bedoeld voor leerlingen en medewerkers van de school. Je kunt het vinden op de website.