Vrijwillige ouderbijdrage

Het Christelijk Lyceum verzorgt regulier onderwijs. Daarnaast verdiepen we dit onderwijs met activiteiten die de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen bevorderen (bijvoorbeeld culturele en sportactiviteiten). Hiervoor vragen wij, naast de vrijwillige ouderbijdrage, een extra vrijwillig bedrag. De bijdrage die wij hiervoor vragen is afhankelijk van de kosten van de excursie/reis/activiteit.

De gevraagde bijdragen zijn allen vrijwillig. Kunt of wilt u deze vrijwillige bijdragen niet betalen? Dan leidt dit nooit tot uitsluiting van deelname voor uw zoon of dochter. Al onze leerlingen kunnen meedoen aan alle activiteiten die wij aanbieden, ook buiten het verplichte lesprogramma om.

Het bevoegd gezag en de ouders uit de (D)MR stellen jaarlijks de vrijwillige ouderbijdrage vast en bepalen waaraan deze wordt besteed. De bestedingsdoelen zijn altijd een aanvulling op reguliere bestedingen uit de overheidsbijdrage.

Collectieve leerlingverzekering€ 3,50
Christelijke vieringen€ 10,00
Veiligheid € 2,50
Mediatheek/bibliotheek€ 4,00
Schoolpas/foto’s€ 6,50
Activiteiten ouderraad€ 6,00
Culturele vorming€ 10,00
Bijdrage diploma-uitreiking (solidariteitsbijdrage)€ 7,50

Extra vrijwillige bijdrage

Voor deelname aan de Kunstklas, de Sportklas en de Bèta+klas vragen we een extra vrijwillige bijdrage van
€ 150,00. Hiervan betalen wij de extra kosten voor bijvoorbeeld de huur van accommodaties, aanschaf van extra materialen, vervoer, toegang tot voorstellingen en bij de Sportklas de kosten van het sportkamp. Deelname aan Spaans is gratis.

Goed om te weten dat er aanvullende manieren zijn om schooluitgaven te bekostigen. Lees er hier meer over: