Online schoolgids

Alle info bij de hand

Onderwerpen

Onderwerpen

Waar staan we voor print deze pagina

We staan voor goed onderwijs! We behalen goede onderwijsresultaten, al jaren, en we leiden jongeren op tot burgers met voldoende zelfvertrouwen en zelfverantwoordelijkheid. We bieden goed onderwijs van hoge kwaliteit in een veilige sfeer. Dat is onze missie. We geven vorm aan burgerschapsonderwijs, waarbij veel aandacht uitgaat naar persoonsvorming en socialisatie.

Leren Centraal, dat is ook te lezen in ons schoolplan. We stellen het leren centraal en zien dit in de meest brede zin: leerlingen leren, collega’s leren, leren in kennis en kunde, als persoon in vorming, in de maatschappij van de toekomst.

Een drietal kernwaarden bepaalt onze houding en gedrag: ambitie, betrokkenheid en verantwoordelijkheid. We leggen de lat voor de ander én onszelf hoog, we voelen ons verbonden met het werk dat we doen en ons onderwijs daagt uit tot zelfkennis, -sturing en –verantwoordelijkheid voor onszelf en de ander.

We vinden het ook belangrijk om ieders talenten zo goed mogelijk te benutten en verder ontwikkelen. Je talenten zijn je immers niet voor niets gegeven. Je kunt in de eerste drie leerjaren uiting geven aan je talenten via één van de vier talentklassen: Sport-, Kunst- Bèta+ of Spaans.