Somtoday

Aan het begin van het schooljaar ontvangen jij en je ouders ieder hun eigen inloggegevens voor Somtoday. Hiermee kun je via internet je huiswerk, cijfers en afwezigheid zien. Word je 18 jaar dan hebben je ouders geen toegang meer met hun ouderaccount. Je kunt je ouders toestemming verlenen door een formulier in te vullen. Deze is te verkrijgen bij de administratie van de school.

Wij maken geen gebruik van de app van Somtoday omdat niet alle gegevens correct weergegeven worden. Om je gegevens te raadplegen dien je een snelkoppeling naar de webversie van Somtoday te maken. Dit geldt ook voor je ouders. Hiervoor kun je onderstaande handleiding raadplegen.

Handleiding snelkoppeling web versie voor android

Handleiding snelkoppeling web versie voor Apple

Voor problemen met Somtoday kunnen ouders/verzorgers contact opnemen met de applicatiebeheerder via [email protected]