Online schoolgids

Alle info bij de hand

Onderwerpen

Onderwerpen

Klachtenregeling print deze pagina

Als een aantal mensen samenwerkt, gaat er wel eens iets niet goed. Dan ben je het een keer niet met elkaar eens, of voel je je tekortgedaan. Bijna altijd kun je dat samen onderling wel oplossen. Een heel enkele keer lukt dat niet en is er een probleem. Op het Christelijk Lyceum vinden we dat élk probleem, hoe vervelend ook, opgelost moet worden. We kennen daarom op het Christelijk Lyceum drie klachtenregelingen, namelijk:

  • de regeling m.b.t. het onjuist toepassen van het leerlingenstatuut;
  • de regeling m.b.t. het examenbesluit;
  • de regeling m.b.t. overgangsregels en -normen.

 

Als een probleem niet op school opgelost kan worden, kun je naar de landelijke klachtencommissie gaan waar het Christelijk Lyceum bij is aangesloten. Deze commissie bestaat uit een aantal deskundigen. Alle informatie die je daar verder voor nodig hebt, krijg je natuurlijk op school.

 

Het adres van de landelijke commissie is:

Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag

(070) 38 61 697

mailto:info@gcbo.nl